Poslední aktualizace:
 22.02.2015 - 8:54:30Pár slov na úvod o kolejišti, jak se věci mají.
Kolejiště začalo vznikat kolem roku 2002 jako jednoduchý ovál s dvoukolejnou tratí a středně velkou stanicí, sestavený z plechového kolejiva BTTB. Postupně s přibývajícími modelářskými zkušenostmi rostla potřeba jej zvětšit aby se mohl modelářský duch pořádně vyřádit (psal se rok cca 2006). Kolejiště jsem pojal jako nácvik do budoucna, na stavbu kolejiště jiného, plně odpovídající modelářským a jiným normám (proto se omlouvám, pokud nebude něco vypadat uplně modelově), jelikož bych dnes na současném kolejišti udělal spoustu věcí jinak, a vyvaroval bych se omylů, které mi teď ztěžují práci a údržbu kolejiště.

Vzniklo tedy po lehké přestavbě místnosti rozšíření kolejiště svou plochou asi 2 násobku původní plochy a došlo k řestavbě puvodního panelu z plechového kolejiva na kolejivo profilové. Kolejiště je opět ovál, ale trochu zakroucený, kde to vypadá aspon a trochu lépe. Udělalo se i místo pro 6ti kolejné skryté nádraží, s délkou kolejí až pro 8 "Ypsilonů" a vratná smyčka na vnějším okruhu, sloužící pro otáčení souprav na kolejišti. Lokálka vedoucí z největší stanice "Hrádek nad Jizerou", také doznala rozšíření, koleje se protáhly novým panelem až ke koncové stanici "Kamenice", která má 3 dopravní a 2 manipulační koleje.


Popis kolejiště.
Jak jsem v úvodu psal, kolejiště vycházelo z původní dvoukolejky, máme tedy hlavní dvoukolejnou trať nezávislé trakce, na které leží 2 stanice, jedna skrytá (6 průjezdných kolejí v obou směrech) a druhá viditelná "Hrádek nad Jizerou". Hrádek je postaven z kolejiva Tillig EW1 a příslušných profilových flexi kolejí. Přestavníky vlastní výroby z telefonních relé. Stanice obsahuje 8 dopravních a 6 manipulačních kolejí, položeno zde bylo:
- 12 levostraných,
- 9 pravostraných jednoduchých výhybek,
- 2 levostrané,
- 2 pravostrané obloukové výhybky,
- 1 angličan,
tedy celkem 26 výhybek a cca 20metrů kolejiva. Do této stanice také ústí lokálka do Zelkovic a Kamenice. Návěstidla jsou použíta od Josefa Němečka (viz. odkazy). Zabezpečení jízd vlaků, stavění vlakových cest je zajištěno elektronikou "zhlavík" od fi.MTB. Přes zhlavíka jsou řízena také návěstidla v celé stanici, relé izovolaných úseků aj. Rozpojovače zatím řešené zde nejsou, ještě se čeká na jejich realizaci. Ovládání bude popsáno v samostatné kapitole.

Skrytá stanice na dvoukolejné trati je řízena reléovým zabezpečovacím zařízením, a je jedinou stanicí na kolejišti kde nebylo použito elektroniky pro stavění vlakových cest. Stanici zabezpečuje 35 relátek včetně indikace obsazení úseku. Koleje a výhybky opět výroba Tillig.
- 3 levostrané,
- 3 pravostrané jednoduché výhybky,
celkem 6 výhybek a položeno bylo cca 10 metrů kolejiva. Přestavníky opět vlastný výroby z telefonních relé. Stanice je zapojená to traťového autobloku který popisuji v návodech (odkaz).

První stanicí na lokálce ze Hrádekm jsou Zelkovice, malá stanička v dvěmi dopravními kolejemi a jednou manipulační kolejí k uhelným skladům, slouží spíše ke křižování vlaků na lokálce. Tato stanice se řídí zjednodušeným řízením drážní dopravy podle D3, i když v modelu je opět zabezpečena zhlavíkem.
- 1 levostraná,
- 2 pravostrané jednoduché výhybky,
a cca 3 metry kolejiva, výroba Tillig.

Poslední stanicí je Kamenice, koncová stanice která má 3 dopravní a 2 manipulační koleje, Výtopnu se zauhlovacím výtahem, a rampou pro nakládání nákladních vozů.
- 4 levostrané,
- 2 pravostrané jednoduché výhybky,
cca 6 metrů kolejiva, výroba Tillig. Stanice bude osazena skupinovým objezdovým návěstidlem SSSR (Rotter-model), Vjezdovým a seřaďovacimi návěstidly také SSSR. Ovládání je opět přes zhlavíka.

Dvoukolejná trať je rozdělená na 3 oddíly, které jsou zabezpečeny oboustranným autoblokem, s elektronikou vlastní výroby, návěstidla opět p. Němeček. další oddíl jak jsem psal výše, je skryté nádraží, kolejiště tedy poskytuje provozovat najednou v jednom směru až 4 vlakové soupravy, v obou směrech tedy až 8 vlaků. Každý oddíl je vybaven svou elektronikou která vyhodnocuje přítomnost vlaku v daném useku, a posílá informace do dalších modulů na trati, které potom pracují automaticky. Oddíly jsou vybaveny zpomalovacími obvody v obou směrech zajištující plynulé zastavení vlaku u návěstidla a plynulý rozjezd. Ostatní elektronika mimo zhlavíka je realizována elektronikou vlastní výroby pomocí mikroprocesorů PICAXE.

Snímání polohy vlaků je zajištěno ve skrytém nádraží přes jazýčkové kontakty, a magnety pod každou lokomotivou, ve viditelných částech kolejiště jsou umístěny optosnímače SN1C vyráběné MTB. Snímače zajištují spolehlivou indikaci soupravy nad snímačem, bez vybavení magnetem. .

Jakub Smékal
© Jakub Smékal 2014-2023